SVEKATT LOGO-72dpi-5X7cm-RGB-JPG

Förnedrings-tv i djurskyddets namn

Just nu sänder TV4 en serie under rubriken “Djurskyddarna”. SVEKATT har reagerat på ett inslag som visar ett omhändertagande av 15 katter i en lägenhet och har en del att invända mot programformen som sådan. 
 

Just nu sänder TV4 en serie under rubriken “Djurskyddarna”. Tv-kanalen beskriver serien med följande ord: ”Svensk dokumentärserie från 2015. Om eldsjälar som arbetar i djurens tjänst i Skåne.” SVEKATT har reagerat på ett inslag i avsnitt 4 som visar ett omhändertagande av 15 katter i en lägenhet och har en del att invända mot programformen som sådan. 

Serien har väckt en hel del rabalder då tittarna på bästa sändningstid får följa med in i privatpersoners fastigheter/lägenheter och se den misär som råder in i minsta skrymsle och vrå. Många har ansett det förnedrande och undrat över djurägarnas rättigheter i det hela. Det har nämligen visat sig att flera djurägare inte gett sitt tillstånd till att myndighetsutövningen i deras eget hem ska visas inför hela svenska folket. Andra har istället tyckt att den som vanvårdar sina djur förtjänar att hängas ut. I olika forum på internet går man längre än så och förespråkar allehanda medeltida tortyrmetoder i ett språk som inte lämpar sig för skrift. 

Vanvård av djur ska aldrig försvaras. Det gäller alla typer av djurslag. Vi är väl insatta i hur det brukar förhålla sig i djurskyddsärenden som gäller katter. I de flesta fall vi granskat, har besluten om att katterna ska omhändertas varit befogade. Däremot är vi kritiska till vad som händer katterna sedan de väl omhändertagits. Detta då det allt för ofta slutar i avlivning. En annan fråga som bör lyftas är att omhändertaganden av katter blivit en god inkomstkälla för polisens avtalspartners utan ansvar för vad som sedan händer med katterna. Något som gör att katterna ofta hamnar i fel händer hos aktörer som inte har den kunskap om traumatiserade och skygga katter som uppgiften kräver. 


Vanvårdsärenden brukar ofta ha sin grund i en personlig tragedi för kattägaren som lett till att vanvården uppstått. Många gånger handlar det till exempel om psykisk ohälsa, demenssjukdomar eller socialt utslagna personer. Människor som är i lika stort behov av hjälp som katterna och där samhällets skyddsnät av olika anledningar inte fungerat. 


I avsnitt 4 av Djurskyddarna visas ett omhändertagande av 15 talet katter i en lägenhet. Just det fallet känner vi inom SVEKATT till eftersom vi granskat handlingarna från myndigheterna. Vi vet även vilken situation som kattägaren befann sig i. Personen har inte gett sitt tillstånd för TV4 att visa inslaget utan har istället velat stoppa det. Vi ställer oss därför djupt kritiska till programformen. 


Det har även varit en del kritik mot hur djuren hanteras i samband med omhändertagandet. I avsnitt 4, som vi relaterar till, reagerar vi på flera av kommenterarna som yttrades. Till exempel att katterna skulle vara förvildade samt att det rörde sig om katter som gillade att bitas! Speakertexten låter sedan TV-tittarna få veta att vissa av katterna avlivats då de var för skadade. Dessa katter var inte förvildade. Endast katter som levt utomhus hela sina liv utan någon form av mänsklig kontakt kan kallas förvildade. Dessa katter var hanterbara av ägaren, men reagerade helt naturligt på den situation som uppstår i ett omhändertagande där flera vilt främmande människor stövlar in med allehanda redskap. (Två djurhandläggare från polisen, två personer från Djurambulansen plus x antal personer från Produktionsbolaget som filmade det hela). Det stämmer inte heller att vissa katter avlivades på grund av skador. Samtliga 15 katter som omhändertogs hämtades en dryg vecka senare av en katthemsförening. Ingen av katterna var skadad eller sjuk utan de visade sig tvärtom vara i god form om än lite rädda. (Något som de flesta katter skulle vara efter att omhändertagits och transporterats från Göteborg till Höganäs). Det som brast i just det här fallet var miljön i lägenheten. Omhändertagandet av katterna var befogat. Aktörernas syn på och hantering av katterna visade på betydande kunskapsbrister. Att göra tv underhållning av personliga tragedier anser vi vara fel. Det finns bättre sätt att skildra hur det svenska djurskyddet fungerar i praktiken.