SVEKATT LOGO-72dpi-5X7cm-RGB-JPG

Stor framgång för Utterviksprojektet

I slutet av maj 2016 kontaktades SVEKATT då det blivit känt att de hemlösa katterna i Uttervik, ett sommarstugeområde strax utanför Nyköping skulle skjutas. SVEKATT  inledde omgående dialog för att stoppa avskjutningen och på några dagar hade en projektorganisation vuxit fram bestående av en grupp personer med mångårig erfarenhet av infångning av katt samt flera av de SVEKATT-anslutna katthemmen som stod beredda att ta emot infångade katter. SVEKATT har ansvarat för planering och  samordning av projektet.