SVEKATT LOGO-72dpi-5X7cm-RGB-JPG

Kattastrofen – SVEKATTs insamlingsfond

Majoriteten av de katter som tas emot av våra medlemsorganisationer har farit illa på olika sätt. De är ofta i behov av kostsam veterinärvård eller specialfoder som gräver djupa hål i en redan ansträngd ekonomi för föreningarna. För att stötta dem i deras viktiga arbete instiftar vi nu Kattastrofen – SVEKATTs insamlingsfond. Fonden kan exempevis bevilja bidrag för veterinärvård, kastreringskampanjer samt till samarbetsprojekt kring kattkolonier där ett stort antal katter behöver omhändertas.