SVEKATT LOGO-72dpi-5X7cm-RGB-JPG

Om oss

Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. 

Våra uppgifter är att:

 • Främja utveckling och samarbete mellan medlemsorganisationerna
 • Påverka myndigheter, politiker och allmänheten för att öka kattens status.
 • Bilda opinion i kattskyddsfrågor 
 • Sprida kunskap om kattens behov
 • Verka för att lagar, förordningar och föreskrifter om kattskydd utvecklas
 • Samarbeta med föreningar och organisationer med samma värdegrund 


Riksförbundet ska stå för kunskap och kvalitet

 • vara öppet för stora och små organisationer från hela Sverige
 • verka genom information och inspiration
 • vara till nytta i medlemsorganisationernas dagliga arbete
 • synliggöra medlemsorganisationernas kunskap
 • höja katternas och katthemmens status i Sverige


Medlemsorganisationerna förenas av en gemensam värdegrund som synliggörs genom en etisk märkning. I övrigt är medlemmarna självständiga och oberoende organisationer