Stöd oss

Bli stödmedlem
Privatpersoner, organisationer och företag som sympatiserar SVEKATTs värdegrund kan bli stödmedlemmar. Medlemsavgiften är 200 kronor per kalenderår. Sätt in beloppet på plusgiro 63 31 76-3 eller bankgiro 840-7827, ange namn, adress och e-postadress (om du vill ha vårt nyhetsbrev), märk inbetalningen ”stödmedlem”. Bli stödmedlem via vår butik!

Skänk en gåva
Alla gåvor behövs – stora som små. Sätt in ditt bidrag på plusgiro 63 31 76-3 eller bankgiro 840-7827. SVEKATT samlar i första hand in pengar till utbildning, forskning och informationskampanjer. Skänk en gåva via vår butik!

Bidra med din kunskap
Arbetar du med t ex marknadsföring, ekonomi, juridik, webb/it, journalistik eller veterinärmedicin så kan du bidra med din yrkeskunskap som volontär hos riksförbundet eller någon av våra medlemsorganisationer. Hör av dig till styrelsen@svekatt.se. 

Bli sponsor
Vill ditt företag ha ett samarbete med SVEKATT eller bidra med varor, tjänster eller pengar till riksförbundet eller medlemsorganisationerna? Hör av dig till info@svekatt.se

Plusgiro 63 31 76-3
Bankgiro 840-7827
Swish 1231873074


Hjälp oss att späöda information om SVEKATT och vår verksamhet!
Ladda ner och skriv ut vårt informationsblad (pdf).