SVEKATT LOGO-72dpi-5X7cm-RGB-JPG


Stöd oss

Bli stödmedlem
Privatpersoner, organisationer och företag som sympatiserar SVEKATTs värdegrund kan bli stödmedlemmar. Medlemsavgiften är 200 kronor per kalenderår. Sätt in beloppet på plusgiro 63 31 76-3 eller SWISH 1236286462, ange namn, adress och e-postadress (om du vill ha vårt nyhetsbrev), märk inbetalningen ”stödmedlem”. Bli stödmedlem via vår butik!

Skänk en gåva
Alla gåvor behövs – stora som små. Sätt in ditt bidrag på plusgiro 63 31 76-3 eller  via SWISH 1236286462. SVEKATT samlar i första hand in pengar till utbildning, forskning och informationskampanjer. Skänk en gåva via vår butik!

"Kattastrofen" – SVEKATTs insamlingsfond
Majoriteten av de katter som tas emot av våra medlemsorganisationer har farit illa på olika sätt. Utöver kastrering, id-märkning och vaccinering är de ofta i behov av kostsam veterinärvård eller specialfoder som gräver djupa hål i en redan ansträngd ekonomi för föreningarna. För att stötta dem i deras viktiga arbete har vi därför instiftat  Kattastrofen – SVEKATTs insamlingsfond. Fonden kan exempevis bevilja bidrag för veterinärvård, kastreringskampanjer samt till samarbetsprojekt kring kattkolonier där ett stort antal katter behöver omhändertas. Läs mer om Kattastrofen här.

Bidra med din kunskap
Arbetar du med t ex marknadsföring, ekonomi, juridik, webb/it, journalistik eller veterinärmedicin så kan du bidra med din yrkeskunskap som volontär hos riksförbundet eller någon av våra medlemsorganisationer. Hör av dig till styrelsen@svekatt.se. 

Bli sponsor
Vill ditt företag ha ett samarbete med SVEKATT eller bidra med varor, tjänster eller pengar till riksförbundet eller medlemsorganisationerna? Hör av dig till info@svekatt.se

Plusgiro 63 31 76-3
Swish 1236286462


Hjälp oss att sprida information om SVEKATT och vår verksamhet!
Ladda ner och skriv ut vårt informationsblad (pdf).