SVEKATT LOGO-72dpi-5X7cm-RGB-JPG

Grannen stal katten Sebbe och avlivade honom – veterinären svär sig fri från ansvar

Att frigående katter kan ställa till problem och vara orsak till bråk och osämja mellan grannar är ingen ovanlig företeelse och vill det sig riktigt illa kan situationen urarta i rena handgripligheter där grannar stjäl katten i fråga och på olika sätt ser till att den försvinner från området.Ett aktuellt fall är katten Sebbe som nyligen stals av en granne som lämnade in honom för avlivning   på Smådjurskliniken i Sala. 


Sebbe var en femårig fullt frisk katt och han hade en chipmärkning. Tyvärr var märkningen inte registrerad och veterinären valde då att avliva katten på grannens begäran då det inte gick att hitta ägaren omedelbart. Det framkom tydligt att det inte var Sebbes ägare som var där för att avliva honom och motiveringen till avlivningen var att han bråkade med grannskapets katter. Hur man med gott samvete kan besluta att avliva en fullt frisk, social och välskött katt är en gåta. Det var uppenbart att katten hade en familj.

Nu kunde man ändå identifiera Sebbe snabbt då en annan veterinär kände igen honom. Han hade varit på kliniken någon vecka tidigare med sin familj och fått behandling för ett sår. Tyvärr var det för sent och Sebbe var redan död.  Allt måste ha gått väldigt fort. En timme efter att Sebbe lämnat sitt hem fick hans familj fick ta emot det ofattbara beskedet att han avlivats.

Hur kan man som veterinär acceptera att en person som inte är kattens ägare lämnar in den för avlivning?

Hur kan man avliva en id-märkt, fullt frisk, välskött katt som uppenbart har en ägare?

Hur kan man tycka att man letat efter en ägare när katten är avlivad en timme efter att han lämnat hemmet?

Hur kan man avliva en fullt frisk katt om man inte hittar ägaren utan att först undersöka möjligheten till omplacering via någon katthjälpsorganisation?
 
Lisa Dahlbäck som är delägare i Smådjurskliniken Sala menar att kliniken inte gjort något fel och man har gjort allt man kunnat för att hitta Sebbes ägare.
”I och med att det inte finns någon lag på att katter ska vara märkta och registrerade på en ägare går det ibland inte att ta reda på vem som äger en katt, oavsett hur många kontroller man har. I det här specifika fallet försökte vi vid flera skilda tillfällen att hitta den rätta ägaren genom att söka i alla de olika märkningsregister som finns, men chipnumret fanns inte registrerat. Det allra viktigaste tror jag skulle vara lagstadgad märkning och registrering av katter på samma sätt som hundar. Det gör ju att det definitionsmässigt inte skulle finnas några herrelösa katter, och om en person skulle få för sig att vilja avliva en katt som den själv inte äger skulle ägaren alltid kunna hittas”
 
Att stjäla någons katt och avliva den är en brottslig handling som Smådjurskliniken i Sala nu hjälpt till med.  Sebbe var en älskad familjemedlem, endast fem år gammal, fullt frisk och id-märkt. Att katter stulits och avlivats har skett tidigare och därför kan man tycka att veterinären i fråga borde ställt en del kontrollfrågor och avvaktad med avlivning tills man hunnit eftersöka ägaren ordentligt alt.  undersöka möjligheten att omplacera honom.
 
Skrivelse till Veterinärförbundet
För att undvika att fler katter stjäls och avlivas i framtiden har SVEKATT sänt en skrivelse till Veterinärförbundet där vi föreslår att de går ut med en rekommendation till sina medlemmar att alltid kontrollera ID-märkning på katten samt legitimation när en person kommer med en fullt frisk katt för avlivning. Skulle katten ägare vara en annan person än den som kommit med katten bör man få avlivinsgbeslutet bekräftat av ägaren. Om det är uppenbart att katten har en ägare ska man noggrant eftersöka ägaren och om den inte kan hittas bör man alltid undersöka möjlighet till omplacering. På så vis kan man förhoppningsvis stävja den här typen av brottsliga handlingar framöver.