Anställda inom vård och omsorg får bryta sekretessen om ett djur far illa

Dagen före midsommarafton 2016 fick Södertälje Katthem vetskap om en katt som levt ensam instängd i en varm lägenhet utan mat och vatten sedan 11 dygn då matte hamnat på sjukhus. Personal från hemtjänsten var medveten om kattens belägenhet men hänvisade till sekretess för att inte agera. Katthemmet ombads av den som larmade att kontakta hemtjänsten för att bli insläppta och hämta katten. Hemtjänsten vägrade öppna. Då bad katthemmet matte att underteckna ett papper där det stod att hon godkände att katthemmets representant släpptes in och hämtade katten. Med det i handen vände sig katthemmet åter till hemtjänsten. De vägrade fortfarande öppna med hänvisning till sekretessen.

Katthemmet vände sig då till polisen som lovade komma så fort de fick en bil ledig. Polisens beslut är överordnat hemtjänstens, så de var äntligen tvungna att öppna. Lilla Maja var nu kraftigt uttorkad och mycket svag. Det blev omedelbar avfärd till djursjukhuset där man bara kunde konstatera att allt hopp var ute för Maja. Hon fick somna in.

Historien lades ut på sociala medier och väckte en storm av berättigade och upprörda reaktioner men varken hemtjänst eller kommun ansåg sig ha gjort något fel.

Efter denna tragiska händelse vände sig Södertälje Katthem till SVEKATTs jurist KattO. Arbetet med att få till en Lex Maja påbörjades omgående.

Tack vare detta arbete gäller nu följande:

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Ingripande av djurskyddsskäl

20 a § /Träder i kraft I:2019-04-01/ Sekretessen enligt 25 kap. 1 § och 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift om ett djur som är nödvändig för ett ingripande av en kontrollmyndighet för djurskydd eller Polismyndigheten lämnas till dessa myndigheter om personal inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten påträffar ett djur som
1. tydligt utsätts för vanvård eller misshandel, eller
2. uppenbart uppvisar symtom på sjukdom eller är allvarligt skadat.

En uppgift enligt första stycket får lämnas endast om det bedöms att bristen inte kan åtgärdas i samråd med den som håller djuret. Lag (2018:1194).

Person inom t ex socialtjänst, hemtjänst, hälso- och sjukvård har nu alltså laglig rätt att slå larm till en kontrollmyndighet för djurskydd (Länsstyrelsen) eller polismyndighet om de har kännedom om djur som inte sköts så som ett djur ska skötas. Tack vare SVEKATT med stöd av bl a Djurens Rätt finns äntligen en lag som skyddar nödlidande djur mer än personer som inte tar väl hand om dom.