Är du ansvarig för en anläggning med katter?

Enligt EU:s nya djurhälsoförordning ska du som är ansvarig för en plats med katter registrera den om syftet med att hålla katter är att tjäna pengar på dom. Läs mer…

Det räknas som kommersiellt syfte om du säljer 3 eller fler katter per år från egen eller annans uppfödning eller mot betalning tar emot 4 eller fler katter som inackordering. Syftet med registreringen är att snabbare och bättre kunna smittspåra sjukdomsutbrott och bekämpa sjukdomar.

Ansökan ska vara Jordbruksverket tillhanda senast 1 oktober 2021 och tillståndet kostar 50 kr/år. Om du som ansvarig ålägger någon annan person att skicka in ansökan behöver du ge fullmakt till den personen. Blankett för fullmakt liksom övrig information finns på Jordbruksverkets hemsida: www.jordbruksverket.se