Digital broschyr om Svekatt

I år fyller Svekatt 10 år. Anledningen till att förbundet bildades var att det inte fanns någon annan organisation som delade våra värderingar, nämligen att arbeta enligt No Kill-principen.

Vi har tagit fram en kort digital broschyr om Svekatt för att ytterligare sprida information om vilka vi är och hur vi och våra medlemsorganisationer arbetar. Sprid den gärna!
Vi vill passa på att rikta ett varmt tack till djurfoderföretaget Hill’s som har hjälpt oss att bekosta broschyren.
Här hittar du broschyren.