Ett steg närmare en efterlängtad lag

Utredningen gällande obligatorisk ID-märkning och registrering av katter är klar och utredaren föreslår att krav på märkning och registrering av katter ska införas i lagen om tillsyn över hundar och katter. Det är oerhört glädjande att se att utredaren lyssnat på SVEKATTs synpunkter och sakkunskap.

SVEKATT har nu lämnat in sitt remissvar (se nedan) och vi hoppas att resultatet så småningom blir ett skarpt lagförslag.

Remissvar-Svenska-Kattskyddsförbundet