Guldtassen 2020 utdelad!

2020 års Guldtassen har inte kunnat delas ut på SVEKATTs seminarium som vanligt på grund av pandemin.

Den har istället delats ut digitalt till författaren Mari Bister. Läs mer…


Med följande motivering delas Guldtassen 2020 ut till Mari Bister har genom åren skrivit barnböcker på ett engagerande och gripande sätt som belyser katters och katthemmens situation, samtidigt som de lär barn om empati och katters värde. Mari har gjort en otroligt fin insats med sina böcker och har även skänkt böcker till katthjälpsföreningar.

Maris engagemang att höja kattens status genom pedagogik och kunskap som hennes böcker ger menar vi på SVEKATT, gör Mari till en värdig mottagare för Guldtassen år 2020.