Registrering hos Jordbruksverket senast 21 april

EU har en ny djurhälsoförordning som snart träder i kraft, förordningen gäller alla som har anläggningar som håller levande djur. Därför behöver ni som har katthem och/eller kattpensionat registrera er senast 21 april 2021 hos Jordbruksverket.
Mer information hittar ni på Jordbruksverkets hemsida.