SVEKATT växer!

Idag välkomnar SVEKATT  vår nya medlemsorganisation Hemlösa katter i Kalmar till förbundet.

Hemlösa Katter Kalmar, HKK, startade 2005 som en lokalavdelning till KKS (Kattkommando Syd) men beslutade 2021 att inleda resan mot att bli en självständig och fristående förening.
SVEKATT har nu 21 medlemsföreningar fördelade över landet.