Svekatts protest fick effekt!

SVEKATT är en av de instanser som reagerade starkt mot Jordbruksverkets beslut att godkänna Lantrasföreningen Bondkattens avelsprogram. I ett brev till Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin riktades skarp kritik mot beslutet och vilka följder det kunde förväntas få. Läs mer…

Det ansågs särskilt motbjudande att ”oönskade och överflödiga individer ska avlivas och kullreducering anges som ett alternativ” förutom att katter varken skulle vaccineras eller kastreras. Det fanns följaktligen mycket som strävade i en helt annan riktning än den SVEKATT och många andra önskar. Efter all uppståndelse kring tillståndet har Jordbruksverket dessbättre dragit tillbaka godkännandet.