• SVEKATT står för alla katters rätt till liv.

Nyheter

Öppet brev till Jordbruksverkets generaldirektör

Öppet brev till Jordbruksverkets generaldirektör

Med anledning av föreningen lantrasen bondkatten har SVEKATT sänt följande brev till Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin.

Angående godkännande av föreningen Lantrasen Bondkattens avelsprogram

Svenska Kattskyddsförbundet har med stor förvåning tagit del av Jordbruksverkets beslut att godkänna föreningen Lantrasen Bondkattens avelsprogram för katter uppfödda på landsbygden.

SVEKATT reagerar starkt mot godkänt avelsprogram för bondkatt

SVEKATT reagerar starkt mot godkänt avelsprogram för bondkatt

Flera personer har begärt ut handlingarna kring Jordbruksverkets beslut att godkänna Lantrasföreningen Bondkattens avelsprogram och fått till svar att de är sekretessbelagda med följande hänvisning.

Av 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som bl.a. består i tillståndsgivning:

  1.  för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, och

Registrering hos Jordbruksverket senast 21 april

EU har en ny djurhälsoförordning som snart träder i kraft, förordningen gäller alla som har anläggningar som håller levande djur. Därför behöver ni som har katthem och/eller kattpensionat registrera er senast 21 april 2021 hos Jordbruksverket.
Mer information hittar ni på Jordbruksverkets hemsida.