• SVEKATT står för alla katters rätt till liv.

Nyheter

SVEKATT växer vidare!

SVEKATT växer vidare!

Idag välkomnar SVEKATT vår nya medlemsorganisation Katthemmet i Oskarshamn till förbundet!

SVEKATT har nu 22 medlemsorganisationer fördelade över landet.

 

SVEKATT växer!

SVEKATT växer!

Idag välkomnar SVEKATT  vår nya medlemsorganisation Hemlösa katter i Kalmar till förbundet.

Hemlösa Katter Kalmar, HKK, startade 2005 som en lokalavdelning till KKS (Kattkommando Syd) men beslutade 2021 att inleda resan mot att bli en självständig och fristående förening.
SVEKATT har nu 21 medlemsföreningar fördelade över landet.

FRAMGÅNG!

FRAMGÅNG!

SVEKATT är en av de organisationer som länge har jobbat för att det ska bli lag på att ID-märka och registrera katter. Den 2 mars 2022 fattade riksdagen beslut i frågan. Från och med 1 januari 2023 blir det lag på att alla katter födda den 1 januari 2008 och senare och som permanent finns i Sverige ska vara ID-märkta och registrerade.