• SVEKATT står för alla katters rätt till liv.

Nyheter

SVEKATT välkomnar ny medlem

SVEKATT välkomnar ny medlem

I början av juli välkomnade SVEKATT vår nya medlemsorganisation Katthjälpen i Malmö till förbundet!

SVEKATT har nu 23 medlemsorganisationer fördelade över landet.

SVEKATT växer vidare!

SVEKATT växer vidare!

Idag välkomnar SVEKATT vår nya medlemsorganisation Katthemmet i Oskarshamn till förbundet!

SVEKATT har nu 22 medlemsorganisationer fördelade över landet.

 

SVEKATT växer!

SVEKATT växer!

Idag välkomnar SVEKATT  vår nya medlemsorganisation Hemlösa katter i Kalmar till förbundet.

Hemlösa Katter Kalmar, HKK, startade 2005 som en lokalavdelning till KKS (Kattkommando Syd) men beslutade 2021 att inleda resan mot att bli en självständig och fristående förening.
SVEKATT har nu 21 medlemsföreningar fördelade över landet.