Ny djurskyddslag

Nya djuskyddslagen

Den 1 april 2019 trädde det som populärt kallas ”nya djurskyddslagen” i kraft. Lagen är givetvis omfattande så vi har valt att nämna det som i första hand berör arbetet med hemlösa katter. Syftet med den nya lagen är att säkerställa ett gott djurskydd och att främja en god djurvälfärd och respekt för djur. Lagen gäller djur som hålls av människan och, med undantag för vissa bestämmelser, viltlevande försöksdjur. Några bestämmelser gäller även övergivna djur av tamdjursart och förvildade djur av tamdjursart som inte ingår i etablerade populationer.

Lagen slår fast att djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att deras välfärd främjas, att de kan utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande, så kallat ”naturligt beteende” och att beteendestörningar förebyggs. Det införs ett krav på att den som håller djur eller på annat sätt tar hand om djur ska ha tillräcklig kompetens för att tillgodose djurets behov. Det klargörs att djur av tamdjursart, som t ex katter, inte får överges.

Det föreslås också en ny sekretessbrytande bestämmelse som gör det möjligt för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten att lämna uppgifter om vissa djurskyddsproblem till kontrollmyndigheten för djurskydd eller till Polismyndigheten, populärt kallad Lex Maja.
Lex Maja är uppkallad efter katten Maja som svalt ihjäl ensam i en lägenhet då hennes matte åkt in på sjukhus. Hemtjänsten valde, med hänvisning till sekretesslagen, att inte göra något trots att de visste att Maja fanns i lägenheten. Det var SVEKATT-medlemmen Södertälje katthem som den 23 juni 2016 slog larm till Polisen. Maja hade då varit ensam i elva dagar utan mat och vatten och Södertälje katthem hade då, tillsammans med en god man, förgäves försökt få hemtjänsten att låsa upp dörren. Polisen i Södertälje omhändertog Maja men då var hon i så dåligt skick att veterinären tvingades fatta beslut om avlivning.
Efter att detta hänt var det SVEKATT, tillsammans med Djurens Rätt, som föreslog lagen och förde en framgångsrik kampanj för att få den genomförd.

Den nya djurskyddslagen har dessutom en ny uttrycklig syn på djur som varelser med ett egenvärde oavsett den nytta de har för människan, och med rätt till respekt.

Det är visserligen förbjudet att överge sin katt, men utan ett krav på ID-märkning och registrering så blir bestämmelsen mer en markering. Regeringen har tillsatt en utredning vad gäller frågan om obligatorisk ID-märkning och registrering av katt och SVEKATT, tillsammans med andra djurskyddsorganisationer, har deltagit i ett möte som utredaren kallat till för att diskutera frågan och framföra våra synpunkter och erfarenheter. Utredningen beräknas vara klar i augusti 2019, den ska sedan skickas ut på remiss och en eventuell ny bestämmelse kan tidigast vara klar 2021.

SVEKATT deltar även som remissinstans i en utredning som genomför en översyn av paragraferna gällande sanktioner vid brott mot djur och som beräknas vara klar den sista januari 2020.

Den nya djurskyddslagen är bra på många punkter även om SVEKATT förstås gärna hade sett att till exempel ID-märkning och registrering redan från början varit en del av lagen. Vi ser nu fram emot att följa och delta i arbetet med både ID-märkning och registrering samt sanktioner vid brott mot djur.