Nyheter

SVEKATT välkomnar ny medlem

SVEKATT välkomnar ny medlem

I början av juli välkomnade SVEKATT vår nya medlemsorganisation Katthjälpen i Malmö till förbundet!

SVEKATT har nu 23 medlemsorganisationer fördelade över landet.

SVEKATT växer vidare!

SVEKATT växer vidare!

Idag välkomnar SVEKATT vår nya medlemsorganisation Katthemmet i Oskarshamn till förbundet!

SVEKATT har nu 22 medlemsorganisationer fördelade över landet.

 

SVEKATT växer!

SVEKATT växer!

Idag välkomnar SVEKATT  vår nya medlemsorganisation Hemlösa katter i Kalmar till förbundet.

Hemlösa Katter Kalmar, HKK, startade 2005 som en lokalavdelning till KKS (Kattkommando Syd) men beslutade 2021 att inleda resan mot att bli en självständig och fristående förening.
SVEKATT har nu 21 medlemsföreningar fördelade över landet.

FRAMGÅNG!

FRAMGÅNG!

SVEKATT är en av de organisationer som länge har jobbat för att det ska bli lag på att ID-märka och registrera katter. Den 2 mars 2022 fattade riksdagen beslut i frågan. Från och med 1 januari 2023 blir det lag på att alla katter födda den 1 januari 2008 och senare och som permanent finns i Sverige ska vara ID-märkta och registrerade.

Digital broschyr om Svekatt

Digital broschyr om Svekatt

I år fyller Svekatt 10 år. Anledningen till att förbundet bildades var att det inte fanns någon annan organisation som delade våra värderingar, nämligen att arbeta enligt No Kill-principen.
Svik inte katterna den här gången!

Svik inte katterna den här gången!

Vi har kämpat för detta i så många år nu och nu är lagen om obligatorisk ID-märkning och registrering av katt nära. Den 24 februari blir en ödesdag för katterna då riksdagen fattar beslut. Ska katten äntligen få samma sociala status som hunden redan har sedan länge? Status som en älskad familjemedlem man tar ansvar för. 

Risken är att stor att vi snubblar på mållinjen på grund av tre partier, Moderaterna, Centern och KD som alla motionerat om avslag på det nya lagförslaget. Motiven till varför man vill avslå förslaget skiftar något mellan partierna. Det som lyser igenom i argumenten är en okunskap om syftet med hela djurskyddslagstiftningen.  Den ska vara till för att skydda djuren, inte människorna.

Julmarknader hos våra medlemmar!

Julmarknader hos våra medlemmar!

Det drar ihop sig till julmarknader hos våra medlemmar!
Stöd ditt lokala katthem, fira kattens dag och njut av starten på julen hos dessa katthem (listan uppdateras vartefter).
Riksdagspartierna om ID-märkning och registrering av katt

Riksdagspartierna om ID-märkning och registrering av katt

Då det nu står klart att regeringen vill införa obligatorisk ID-märkning och registrering av katter, något som SVEKATT arbetat för i många år, så tyckte vi att det skulle vara intressant att få veta hur riksdagens olika partier ställer sig till frågan. Här kan du läsa partiernas svar och SVEKATTs kommentar till svaren.

Guldtassen 2020 utdelad!

Guldtassen 2020 utdelad!

2020 års Guldtassen har inte kunnat delas ut på SVEKATTs seminarium som vanligt på grund av pandemin.

Den har istället delats ut digitalt till författaren Mari Bister. Läs mer…

Svekatts protest fick effekt!

Svekatts protest fick effekt!

SVEKATT är en av de instanser som reagerade starkt mot Jordbruksverkets beslut att godkänna Lantrasföreningen Bondkattens avelsprogram. I ett brev till Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin riktades skarp kritik mot beslutet och vilka följder det kunde förväntas få. Läs mer…

Är du ansvarig för en anläggning med katter?

Är du ansvarig för en anläggning med katter?

Enligt EU:s nya djurhälsoförordning ska du som är ansvarig för en plats med katter registrera den om syftet med att hålla katter är att tjäna pengar på dom. Läs mer…

Öppet brev till Jordbruksverkets generaldirektör

Öppet brev till Jordbruksverkets generaldirektör

Med anledning av föreningen lantrasen bondkatten har SVEKATT sänt följande brev till Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin.

Angående godkännande av föreningen Lantrasen Bondkattens avelsprogram

Svenska Kattskyddsförbundet har med stor förvåning tagit del av Jordbruksverkets beslut att godkänna föreningen Lantrasen Bondkattens avelsprogram för katter uppfödda på landsbygden.

SVEKATT reagerar starkt mot godkänt avelsprogram för bondkatt

SVEKATT reagerar starkt mot godkänt avelsprogram för bondkatt

Flera personer har begärt ut handlingarna kring Jordbruksverkets beslut att godkänna Lantrasföreningen Bondkattens avelsprogram och fått till svar att de är sekretessbelagda med följande hänvisning.

Av 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som bl.a. består i tillståndsgivning:

  1.  för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, och

Registrering hos Jordbruksverket senast 21 april

EU har en ny djurhälsoförordning som snart träder i kraft, förordningen gäller alla som har anläggningar som håller levande djur. Därför behöver ni som har katthem och/eller kattpensionat registrera er senast 21 april 2021 hos Jordbruksverket.
Mer information hittar ni på Jordbruksverkets hemsida.
Anställda inom vård och omsorg får bryta sekretessen om ett djur far illa

Anställda inom vård och omsorg får bryta sekretessen om ett djur far illa

Dagen före midsommarafton 2016 fick Södertälje Katthem vetskap om en katt som levt ensam instängd i en varm lägenhet utan mat och vatten sedan 11 dygn då matte hamnat på sjukhus. Personal från hemtjänsten var medveten om kattens belägenhet men hänvisade till sekretess för att inte agera. Katthemmet ombads av den som larmade att kontakta hemtjänsten för att bli insläppta och hämta katten. Hemtjänsten vägrade öppna. Då bad katthemmet matte att underteckna ett papper där det stod att hon godkände att katthemmets representant släpptes in och hämtade katten. Med det i handen vände sig katthemmet åter till hemtjänsten. De vägrade fortfarande öppna med hänvisning till sekretessen.

Nya föreskrifter för kattägare

Nya föreskrifter för kattägare

Den 15 juni 2020 trädde äntligen Jordbruksverkets nya regler för kattägare (och hundägare) i kraft. De innebär en del förändringar, framför allt ett krav på att förhindra att en utekatt kan föröka sig okontrollerat genom t.ex. kastrering. Detta är ett stort framsteg i vårt arbete med att minska antalet hemlösa katter i Sverige.

Här hittar du Jordbruksverkets nya föreskrifter.

Ett steg närmare en efterlängtad lag

Ett steg närmare en efterlängtad lag

Utredningen gällande obligatorisk ID-märkning och registrering av katter är klar och utredaren föreslår att krav på märkning och registrering av katter ska införas i lagen om tillsyn över hundar och katter. Det är oerhört glädjande att se att utredaren lyssnat på SVEKATTs synpunkter och sakkunskap.

SVEKATT har nu lämnat in sitt remissvar (se nedan) och vi hoppas att resultatet så småningom blir ett skarpt lagförslag.

Remissvar-Svenska-Kattskyddsförbundet

Ny djurskyddslag och nya föreskrifter

Ny djurskyddslag och nya föreskrifter

SVEKATT har fått möjlighet att framföra sina åsikter kring Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt. I samband med att den nya djurskyddslagen och djurskyddsförordningen trädde i kraft den 1 april 2019 så behövdes även en anpassning av föreskrifterna, både till den nya djurskyddslagen och till ny kunskap som framkommit på området.

SVEKATT på hearing om brott mot djur

SVEKATT på hearing om brott mot djur

Den 15 maj blev SVEKATT inbjudna till Regeringskansliets lokaler på Garnisonen i Stockholm för att medverka vid en hearing om hårdare straff vid brott mot djur.

Utredningen leds av särskilde utredaren Lars Wallinder, som till vardags är rådman vid Södertörns tingsrätt, och den ska vara klar den 31 januari 2020. Syftet med utredningen är en översyn av straffbestämmelserna i den nya djurskyddslagen (2018:1192) samt brottsbalkens bestämmelse om djurplågeri (16 kap. 13§ Brottsbalken).

Kattcafé på ett annat sätt

Kattcafé på ett annat sätt

Flera seriösa katthem har kaffeservering på katthemmet där man kan fika först och besöka katterna efteråt eller tvärtom. Då vi alltid prioriterar katternas bästa och inte vill utsätta dem för onödig stress eller oro så sitter man inte inne hos katterna och fikar. Observera att alla katthem som har café inte har katter att klappa i samband med cafébesöket.
Här kan du se vilka av SVEKATTs katthem som erbjuder en fika före eller efter kattbesöket.

Vilken är SVEKATTs roll?

Vilken är SVEKATTs roll?

I ett inlägg på Facebook larmade någon nyligen om en kattkoloni som behövde hjälp. Någon annan svarade att man visste om kolonin och att vederbörande hade slagit larm till SVEKATT om detta tidigare men fått till svar att det låg för långt borta. Man gjorde också klart att man tyckte det var dåligt av SVEKATT att inte ställa upp.
Vi som är aktiva inom SVEKATT vet att man ibland missförstår SVEKATTs roll och våra möjligheter att agera så vi vill ta tillfället i akt och förklara vår roll lite närmare.

Lex Maja träder äntligen i kraft

Lex Maja träder äntligen i kraft

Den 1 april så infördes äntligen Lex Maja som innebär att hälso- och sjukvårdspersonal får bryta sekretessen och meddela myndigheterna om de ser att ett djur vanvårdas och far illa. Det var SVEKATT som, tillsammans med Djurens Rätt, föreslog lagen efter att katten Maja i juni 2016 svalt ihjäl ensam i en lägenhet efter att hennes matte åkt in på sjukhus.

Förbundsstämma 2019

Förbundsstämma 2019

Lördagen den 11 maj är det dags för SVEKATTs förbundsstämma. Sista anmälningsdag för medlemmar är den 1 maj.
Mer information finns här

Guldtassen 2018

Guldtassen 2018

Vi vill gratulera katten Sören Fernström med husse och matte som den 16 mars fick ta emot SVEKATTs utmärkelse Guldtassen.