Nyheter

Katter som blir fast i träd

”Har du någonsin sett en död katt i ett träd? Nej, de klättrar ner igen så småningom!” […]

Hemma bäst

I Sverige finns uppskattningsvis över 100 000 hemlösa katter. Många av dem har en gång haft ett[…]

Att fånga katt

Katter som lever som hemlösa är ofta skygga och misstänksamma mot människor. Även den tamaste katten kan[…]

Att introducera en ny katt i familjen

Att skaffa en ny katt när man redan har en hemma kan vara stressande både för den[…]

Har du rätt att ha husdjur i din lägenhet?

Med jämna mellanrum får vi frågor om hyresvärdars rätt att förbjuda innehav av husdjur i lägenheter. Det[…]

Katten och lagen

I Sverige har vi lag på vilken miniminivå djurskyddet ska ha. Den grundläggande regleringen finns i djurskyddslagen[…]

Visst har du rätt att näta in din balkong

Den 19 mars 2008 beslutade Jordbruksverket om nya föreskrifter gällande katter som vistas ute på balkongen. Om[…]