Vad Svekatt gör

Vad Svekatt gör

Avlivning är ingen lösning Vi arbetar med att påverka politiker och myndigheter för att motverka inställningen att problemet med hemlösa katter endast kan lösas genom avlivning.

No kill – låter fler katter leva!

Vi informerar om No kill och hur man arbetar enligt No kill-principen på ett ansvarsfullt sätt.

Ett bättre rättsskydd för katten

Vi arbetar för att öka kattens rättsstatus genom att verka för att lagar och förordningar om kattskydd förbättras. Samarbete ger styrka och vi knyter samman seriösa kattorganisationer över hela Sverige.

Vi vill främja samarbetet mellan de ideella organisationerna och mellan myndigheter och ideella organisationer.

Utbilda och utveckla

Vi är är ett stöd i katthemmens dagliga arbete genom att förmedla kunskap inom olika områden. Vi verkar för att synliggöra den kunskap och det engagemang som finns inom katthjälpsorganisationerna.

Höja kattens status

Vi informerar om katter och deras behov. Genom att höja kattens status kan vi på sikt lösa problemet med hemlösa katter.