Om Svekatt

Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv.

Våra uppgifter är att:

Främja utveckling och samarbete mellan medlemsorganisationerna
Påverka myndigheter, politiker och allmänheten för att öka kattens status.
Bilda opinion i kattskyddsfrågor
Sprida kunskap om kattens behov
Verka för att lagar, förordningar och föreskrifter om kattskydd utvecklas
Samarbeta med föreningar och organisationer med samma värdegrund

Riksförbundet ska stå för kunskap och kvalitet

vara öppet för stora och små organisationer från hela Sverige
verka genom information och inspiration
vara till nytta i medlemsorganisationernas dagliga arbete
synliggöra medlemsorganisationernas kunskap
höja katternas och katthemmens status i Sverige
Medlemsorganisationerna förenas av en gemensam värdegrund som synliggörs genom en etisk märkning. I övrigt är medlemmarna självständiga och oberoende organisationer