Hemlösa katter

Hemlösa katter

I Sverige finns uppskattningsvis ca 100 000 hemlösa katter. Det är katter som övergivits av sina ägare, som kommit vilse eller som fötts ute av en hemlös hona. Katter som levt en längre tid utan nära kontakt med människor eller som är utefödda kan bli skygga eller förvildade.

Med ökad kunskap hos myndigheter och allmänhet skulle många fler av dessa katter kunna räddas undan avlivning eller ett liv i hemlöshet. Hemlösa katter far illa och dukar ofta under av svält, köld, sjukdomar, parasiter och olyckor. Det räcker med några få köldgrader för att en katt ska få förfrysningsskador på öron och tassar. Katter med lång päls klarar inte att sköta den själv och får kraftiga tovor över hela kroppen. Ett mycket smärtsamt tillstånd som slutar med att hela pälsen faller av.

Hemlösa och okastrerade honkatter föder kull efter kull av ungar tills de själva dukar under och de flesta kattungar som föds ute överlever inte mer än några månader. Listan på vad de hemlösa katterna får utstå kan göras mycket lång.

Rädda liv – id-märk och kastrera

Det finns flera skäl till att det blivit så många hemlösa katter. Katten har låg status i vårt samhälle. Man kan få en kattunge gratis eller mycket billigt och alltför många skaffar katt utan att tänka igenom vad som krävs. Tyvärr är det fortfarande många kattägare som inte id-märker/registrerar och kastrerar sin katt. Utan id-märkning/registrering blir det svårt för katt och ägare att återförenas om katten sprungit bort.

Okastrerade katter, både ägda och hemlösa, bidrar till att det snabbt blir fler hemlösa katter.  Även innekatter bör vara id-märkta och kastrerade. Om de råkar komma ut av misstag så blir de ofta mycket skrämda eftersom de inte är vana vid att vara ute och har svårt att hitta hem igen. En okastrerad katt vandrar långa sträckor för att hitta en partner och hamnar ofta i slagsmål med andra katter med svåra skador som följd.

Skygga och förvildade riskerar avlivning

En katt som varit utan nära kontakt med människor under en längre tid blir ofta skygg och håller sig undan mänsklig kontakt. Detsamma gäller katter som fötts ute och inte umgåtts nära med människor under den första tiden. Dessa förvildade katter (den enda vildkatten i Sverige är lodjuret) löper också stor risk att bli avlivade av myndigheterna om de fångas in och saknar id-märkning/registrering. Det är ofta svårt att avgöra om en katt verkligen är förvildad eller om katten bara är väldigt rädd. Med rätt kunskap kan skygga och förvildade katter bli sociala igen eller få ett bra liv i en  så kallad TNR-koloni med daglig tillsyn. 

Så kan du hjälpa till

• Ser du en katt som du tror är hemlös – ge den hjälp att hitta tillbaka hem eller att få ett nytt hem. 

• Se till att dina egna katter är id-märkta och ägarregistrerade, kastrerade, vaccinerade och veterinärvårdsförsäkrade.

• Tänker du skaffa katt – tänk efter före. Har du den tid som behövs? Vem tar hand om katten när du är på semester? Bra mat, försäkring och veterinärvård är inte billigt – har du den ekonomi som behövs?

• Avla inte på din huskatt och understöd inte avel. Vänd dig istället till ett katthem och adoptera en hemlös katt.

• Informera andra om god katthållning och uppmana dem att id-märka och ägarregistrera och kastrera sina katter.

• Kontakta ditt närmaste katthem/katthjälpsorganisation. Skänk en slant eller bli volontär. Alla katthem är beroende av ideellt arbete och gåvor från privatpersoner och företag.

Kattungar som föds ute av en hemlös mamma har små chanser att överleva till vuxen ålder. De dukar oftast snabbt under pga sjukdomar och svält men tillräckligt många överlever för att ge upphov till fler hemlösa katter.