Stöd Svekatt

Bli stödmedlem

Privatpersoner, organisationer och företag som sympatiserar SVEKATTs värdegrund kan bli stödmedlemmar. Medlemsavgiften är 200 kronor per kalenderår. Sätt in beloppet på plusgiro 63 31 76-3 eller SWISH 1236286462, ange namn, adress och e-postadress (om du vill ha vårt nyhetsbrev), märk inbetalningen ”stödmedlem”.

Skänk en gåva

Alla gåvor behövs – stora som små. Sätt in ditt bidrag på plusgiro 63 31 76-3 eller via SWISH 1236286462. SVEKATT samlar i första hand in pengar till utbildning, forskning och informationskampanjer.

"Kattastrofen" – SVEKATTs insamlingsfond

Majoriteten av de katter som tas emot av våra medlemsorganisationer har farit illa på olika sätt. Utöver kastrering, id-märkning och vaccinering är de ofta i behov av kostsam veterinärvård eller specialfoder som gräver djupa hål i en redan ansträngd ekonomi för föreningarna. För att stötta dem i deras viktiga arbete har vi därför instiftat Kattastrofen – SVEKATTs insamlingsfond. Fonden kan exempevis bevilja bidrag för veterinärvård, kastreringskampanjer samt till samarbetsprojekt kring kattkolonier där ett stort antal katter behöver omhändertas.

Behovet av hjälp till hemlösa katter är oändligt. Till följd av kattens låga status och därmed låga inköpspris hanteras många katter inte på det ansvarsfulla sätt som är önskvärt. Genom ekonomiskt stöd ur SVEKATTs insamlingsfond kan våra medlemsorganisationer hjälpa fler katter till ett bra liv.
 
FONDREGLER
• Utdelning ur fonden sker löpande.
• Endast katthem och katthjälpsorganisationer anknutna till SVEKATT kan söka medel ur fonden.
• Fonden kan stödja såväl veterinärvård, kastrerings- och informationskampanjer som mer materiella investeringar.
• I första hand kommer de medlemsorganisationer som sökt medel till akuta eller planerade insatser att komma i fråga, men på sikt planeras även en årlig utdelning av överskottet  till samtliga medlemsorganisationer.

BESLUTSPROCESS
• Styrelsen för SVEKATT hanterar fonden.
• Katthem som söker medel ur fonden gör detta skriftligen med angivande av vad medlen ska användas till. Ansökan insändes till info@svekatt.se.
• Styrelsemedlem som har anknytning till katthem eller katthjälpsorganisation som söker medel ur fonden deltar inte i beslut om tilldelning för aktuellt organisation.
 
SVEKATTs insamlingsfond är en trygg och säker fond där medlen växer på ett konto utan riskabla investeringar.
 
Genom ditt bidrag är du med oss och räddar liv!
 
Plusgiro  63 31 76-3
Swish 1236286462

Märk ditt bidrag Kattastrofen

Bidra med din kunskap

Arbetar du med t ex marknadsföring, ekonomi, juridik, webb/it, journalistik eller veterinärmedicin så kan du bidra med din yrkeskunskap som volontär hos riksförbundet eller någon av våra medlemsorganisationer. Hör av dig till styrelsen@svekatt.se.

Bli sponsor

Vill ditt företag ha ett samarbete med SVEKATT eller bidra med varor, tjänster eller pengar till riksförbundet eller medlemsorganisationerna? Hör av dig till info@svekatt.se

  • Plusgiro 63 31 76-3
  • Swish 1236286462