Katter som blir fast i träd

”Har du någonsin sett en död katt i ett träd? Nej, de klättrar ner igen så småningom!” 

Den typen av kommentarer får många höra när de ringer till brandkåren sedan katten klättrat för högt upp och inte tar sig ner igen. Andra får höra att de måste vänta ett visst antal dagar innan brandkåren åker ut för att undsätta katten. Men hur mår egentligen katten när den har suttit i trädet en dag eller två? Behöver den verkligen hjälp ner och i så fall hur snart?

Leverskador
Redan efter ett dygn kan kattens lever börja ta skada. Det beror på att katter är känsliga för svält. Mycket känsligare än vad till exempel människor eller hundar är. Det som drabbar katter vid svält är ett tillstånd som kallas för fettlever. Det är ett allvarligt tillstånd som i sig kan leda till att katten inte överlever. Överviktiga katter klarar svält sämre än vad normalviktiga katter gör. Katter kan således inte ”leva på fläsket” under några dagar högt uppe i ett träd.

Katter som blir sittandes i träd blir också snabbt uttorkade, inte minst under varma sommardagar. Uttorkningen kan i sig bli allvarlig, med risk för kattens liv.

Så småningom blir katten trött och utmattad. Det beror dels på brist på vätska och mat. Men det beror också på att katten inte får den sömn och återhämtning som katter behöver. En vuxen katt sover normalt cirka 15-16 timmar/dygn. Det är naturligtvis inte möjligt om katten befinner sig högt uppe i ett träd, där den tvingas klamra sig fast och ska parera för väder och vind.

Katter som blir sittandes i träd drabbas även av smärta på grund av anspänningen. Är det kallt ute riskerar katten att drabbas av nedkylning. Vintertid finns även risk för förfrysningsskador på t ex öron, trampdynor, tår och svanstipp.

En katt som blir sittandes i ett träd kan således ganska snart drabbas av allvarlig ohälsa, i värsta fall ledandes till att katten inte överlever.

“Skjut katten!”
Det händer ibland att kattägare rekommenderas att låta skjuta sin katt – av djurskyddsskäl – om katten har suttit flera dagar i ett träd och utsikterna att få ner den är små. Detta eftersom kattens lidande till slut anses bli för stort.

Förmodligen är det dock helt sant att det inte hänger kattskelett eller döda katter i träd särskilt ofta. Katten trillar ner när den blir för utmattad och svag och inte orkar klamra sig fast längre. I fallet riskerar katten att skadas ytterligare. Fallskador är vanliga och ofta allvarliga hos katter.

En katt som kommer ner i dåligt skick är förstås mycket sårbar. Den försöker sannolikt gömma sig så snart som möjligt för att på så sätt få skydd. Hittas den inte av någon vänlig människa inom kort så riskerar den att dö i sitt gömställe, eller att falla offer för t ex rovdjur. Detta är förmodligen den verkliga förklaringen till varför man så sällan ser kattskelett eller döda katter i eller i anslutning till träd.

Max ett dygn
En katt bör aldrig få sitta mer än högst ett dygn uppe i ett träd. Därefter bör den tas ner. Ingen katt väljer förstås frivilligt att sitta 15-30 meter upp i ett träd, flera dagar i sträck. Oftast har katten hamnat i trädet efter att ha blivit skrämd eller jagad, t ex av ett annat djur. Att ”fly uppåt” är ett naturligt beteende hos katter när de är rädda och stressade och snabbt behöver komma undan.

Katten kan då hamna för högt upp, fastna i uppe i trädet eller ha fått en skada som försvårar nedklättringen (t ex en skada på klor, trampdyna, tass eller ben). Många katter har också svårare att klättra nedåt än uppåt.

Tillbaka på marken
När katten väl är nere igen så bör den tas till veterinär för koll om den har suttit mer än ett dygn i trädet. Sannolikt behöver katten bli uppvätskad. Det innebär att veterinären ger katten vätska genom en tunn nål som sticks in under kattens hud. Den vätskan kan kattens kropp sedan absorbera och använda. Ibland kan katten istället behöva få dropp. Katter har ofta svårt att på egen hand ”dricka ikapp” så mycket vätska som de har förlorat. I många fall behöver leverprover tas. Kattägaren/upphittaren kan också behöva få handledning när det gäller hur de bäst ska ”mata igång” katten igen, och så vidare.

Är det inte möjligt att träffa veterinären omedelbart så ska katten ges täta – men mycket små – portioner mat tills det att katten kan tas till veterinären. Ge gärna blötmat om katten äter det. Avvakta aldrig avsiktligt med veterinärbesöket!

Vem kan hjälpa?
”Men är det verkligen brandkårens uppgift att ta ner katter”, kan man naturligtvis fråga sig. Och det kan förstås diskuteras. Självklart kan kattärenden inte prioriteras framför akuta insatser såsom utryckningar vid trafikolyckor eller släckningsarbete. Å andra sidan kan det innebära allvarliga risker när privatpersoner – utan vare sig ordentlig utrustning eller nödvändiga kunskaper – ger sig till att själva klättra upp i träd eller upp på hustak för att rädda djur. Härom året dog till exempel en ung kvinna sedan hon fallit från ett hustak efter att ha försökt hjälpa en fågelunge. Det har även hänt att räddningstjänsten har fått undsätta både kattägare och katt sedan kattägaren inte vågat klättra ner igen efter ett försök att rädda katten. Privatpersoner riskerar därtill att tappa omdömet lite extra när de blir ”påhejade” av följare på till exempel Facebook.

Räddningsaktioner av det här slaget bör rimligtvis utföras av personer med ordentlig utrustning och nödvändiga kunskaper. Andra (yrkes-)grupper som uppfyller dessa ”kriterier” kan till exempel vara arborister (d v s trädvårdsspecialister) eller klättrare. Det finns även företag som har tillgång till mindre skylifts som man kan prova att fråga om hjälp. Överväg alltid om det finns någon i närområdet som kan hjälpa dig att få ner katten på ett säkert sätt innan du väljer att kontakta brandkåren!

För framtiden vore det önskvärt med (ideella) nätverk där folk med utrustning och – för uppdraget nödvändiga – kunskaper var beredda att rycka ut och hjälpa katter och andra djur som fastnat på höga höjder, i rör, eller på andra ”svåra ställen”. Men tills något sådant blir verklighet behövs nog alltjämt brandkårens hjälp emellanåt.

Acceptera aldrig argumentet att man sällan ser kattskelett eller döda katter i träd. Acceptera inte heller att katter tvingas sitta flera dygn i träd ”för att se om de tar sig ner själva”.

Att hjälpa en katt ner från ett träd borde vara lika självklart som att hjälpa t ex en trafikskadad katt, eftersom situationen snabbt kan leda till skador på – eller t o m bli livshotande för – katten.

Ring inte 112
Ring aldrig 112 för att få ner en katt ur ett träd. Det finns vanligtvis andra telefonnummer om du vill nå din lokala brandstation. Telefonnumret 11414 kan inte användas då det är polisens telefonnummer. Du når således inte övrig räddningstjänst den vägen.

Är ägaren till katten i trädet okänd – försök i så fall att ha en plan för katten så den har någonstans att ta vägen när den kommer ner (t ex ett tillfälligt jourhem). Kanske är den lokala tidningen intresserad av att göra ett reportage? Då ökar chansen rejält att hitta såväl jourhem som kattens ägare.

Se även till att katten får komma till veterinären sedan den tagits ner. Veterinären kan då även kontrollera om katten är chipmärkt och ägarregistrerad.

Lämna aldrig katten åt sitt öde.

Tags:

Comments are closed