Att fånga katt

Katter som lever som hemlösa är ofta skygga och misstänksamma mot människor. Även den tamaste katten kan visa upp ett förvildat beteende i en skrämmande situation. Därför är det ofta nödvändigt att fånga in katten i en fälla. Beroende på situation finns det några viktiga regler att följa.

Infångning av mamma med ungar
·  Kattungar under tolv veckors ålder ska vara med sin mamma. Planera alltid för att ta hand om hela familjen
·  Fånga ungarna först. En ensam kattunge i det fria klarar sig inte länge utan sin mamma.
·  Kattmamman måste fångas in snarast efter ungarna. Risken är annars överhängande att hon drabbas av mjölkstockning med smärta och feber som följd
·  Lämna aldrig kattmamman kvar. Då har hon snart nya ungar igen och lidandet för katterna tar aldrig slut.

Infångning där det finns flera katter
· Om du använder en Lotin-fälla måste du lösa ut den manuellt. Annars är risken stor att en katt blir skadad om fler katter går in i fällan samtidigt.
Infångning av en kattkoloni
· Planera för att ta in alla katterna. Börja alltid med dräktiga honor och mammor med kattungar eftersom ungarna har minst chans att klara sig.
·  Därefter ungkatter och vuxna honor innan de blir dräktiga och hinner föda ungar.
·  Trots ovanstående, ska katter som ser ut att vara i behov av vård prioriteras först.
·  Till sist, glöm inte hankatterna.
·  Räkna med fler katter än du sett. Det kommer fram nya katter när de mest dominanta
fångats in.
· Om du inte har möjlighet att ta in alla katter direkt, måste de i så fall fångas in och
kastreras i avvaktan på plats så att det inte föds nya katter i kolonin hela tiden.

Allmänna regler och tips
· Lämna aldrig fällan obevakad. Man vet aldrig vem som kan komma förbi.
·   Täck gärna över fällan med en filt. Det minskar stressen för katten. Om du inte täckt fällan måste du göra det direkt när en katt gått in.
· Låt aldrig katten sitta länge i fällan.
·  Bli inte förvånad om katten morrar och fräser. Detta säger inget om ifall katten är tam eller skygg. Först när den släppts ut och lugnat sig visar den sitt rätta jag,
·   En träfälla är bra när man ska fånga kattungar.

Tags:

Comments are closed