Visst har du rätt att näta in din balkong

Den 19 mars 2008 beslutade Jordbruksverket om nya föreskrifter gällande katter som vistas ute på balkongen. Om balkongen ligger mer än fem meter över marken så ska den vara försedd med ett nät eller liknande som ska hindra katten från att falla ner. Bakgrunden till denna bestämmelse är att det varje år sker flera olyckor där katter vistats ute på balkongen, klättrat på räcket eller jagat fåglar och då ramlat ner.

Att sätta upp ett nät av något slag kan vara svårare för de som bor i hyresrätt eller bostadsrätt då de själva inte äger fastigheten utan har andra regler att förhålla sig till också.

Hyresrätt
Bor du i en hyresrätt är det hyreslagens bestämmelser som gäller. Som hyresgäst har du en skyldighet att vårda lägenheten och inte orsaka skador eller göra större ändringar eller ombyggnationer. Som exempel på större ändringar som man inte får göra eller måste ha hyresvärdens tillåtelse för är slå ut väggar, lägga golv eller andra större renoveringsarbeten. Du får däremot sätta en personlig prägel så som att tapetsera eller sätta upp persienner. Det viktiga är om man gör något själv att det blir fackmannamässigt gjort eller att det är åtgärder som går att återställa vid utflytt annars kan du bli skyldig att betala kostnaderna för att återställa lägenheten.

Bostadsrätt
Om du istället bor i en bostadsrätt har du en skyldighet att på egen bekostnad hålla lägenheten, i gott skick (inre underhållsansvar) medan bostadsrättsföreningen ansvarar för utsidan till exempel fasaden (yttre underhållsansvar). Vad som räknas till lägenheten är i vanliga fall själva insidan men i bostadsrättsföreningens stadgar kan det även bestämmas att balkonger hör till det inre underhållsansvaret.
Du har större rättigheter till renoveringar inne i lägenheten, det är egentligen bara förändringar i olika ledningar, ingrepp i den bärande konstruktionen på lägenheten eller andra stora förändringar där du måste få tillstånd från bostadsrättsföreningens styrelse.

Hur får jag fästa nätet
Det finns många olika varianter på kattnät idag och kanske lika många varianter av montering. Att bara sätta upp ett nät som du fäster i till exempel balkongräcken eller i balkongen ovanför kan knappast räknas som en större åtgärd. Om du istället funderar på att sätta upp en större konstruktion där det behövs borras eller eventuellt bygga ut bör du fundera ett varv till.

För den som bor i en hyresrätt och har fäst nät genom att borra eller liknande i balkongen så måste konstruktionen tas ner och hål ska spacklas igen för att återställa balkongen. Om tanken är att bygga något större så måste man prata med hyresvärden för att få detta godkänt.

Även för den som bor i bostadsrätt och ska göra någon större konstruktion för kattnätet så behöver föreningens styrelse tillfrågas, särskilt om balkongen hör till föreningens underhållsansvar. Det kan även vara så att en stor konstruktion kräver bygglov från kommunen.

“Fult” är inget argument
Självklart kan det bli så att hyresvärden eller styrelsen klagar på att det förstör det estetiska men om man håller sig till ett enklare kattnät kan de inte göra mycket åt det. Att det endast ser ”fult” ut är egentligen inget varken hyresvärd eller bostadsrättsföreningen kan vräka dig för.

Om konflikt uppstår
Skulle det ändå uppstå en konflikt så är det Hyresnämnden eller tingsrätten som du kan vända dig till beroende på vilken bostadsform och vad exakt frågan gäller. Hyresnämnden kan antingen verka som medlare i konflikten eller pröva frågan och sedan fatta ett beslut. En process i Hyresnämnden är kostnadsfri och du betalar bara för dina egna omkostnader för eventuellt ombud. Tingsrätten prövar också frågan och fattar ett beslut men här får man betala vid en ansökan.

K-märkta fastigheter
Viktigt att nämna är de fastigheter som har ett särskilt kulturhistoriskt värde och är kulturminnesmärkta (K-märkta). För dessa gäller särskilda regler som finns i plan- och bygglagen eller lagen om kulturminnen med mera. När det ska göras förändringar på K-märkta byggnader ska den historiska och kulturella aspekten följas för att bevara det ursprungliga skicket. Därför skulle en hyresvärd eller styrelsen i bostadsrättsföreningen kunna neka dig att ha kattnät på balkongen endast på den grund att det inte passar in i miljön. Har du frågor eller funderingar på vad du får göra om du bor i en K-märkt fastighet så är det kommunens stadsbyggnadskontor som kan hjälpa till.

Tags:

Comments are closed