• SVEKATT står för alla katters rätt till liv.

Nyheter

Anställda inom vård och omsorg får bryta sekretessen om ett djur far illa

Anställda inom vård och omsorg får bryta sekretessen om ett djur far illa

Dagen före midsommarafton 2016 fick Södertälje Katthem vetskap om en katt som levt ensam instängd i en varm lägenhet utan mat och vatten sedan 11 dygn då matte hamnat på sjukhus. Personal från hemtjänsten var medveten om kattens belägenhet men hänvisade till sekretess för att inte agera. Katthemmet ombads av den som larmade att kontakta hemtjänsten för att bli insläppta och hämta katten. Hemtjänsten vägrade öppna. Då bad katthemmet matte att underteckna ett papper där det stod att hon godkände att katthemmets representant släpptes in och hämtade katten. Med det i handen vände sig katthemmet åter till hemtjänsten. De vägrade fortfarande öppna med hänvisning till sekretessen.

Nya föreskrifter för kattägare

Nya föreskrifter för kattägare

Den 15/6 trädde äntligen Jordbruksverkets nya regler för katt(och hund-)ägare i kraft. De innebär en del förändringar, framför allt ett krav på att förhindra att en utekatt kan föröka sig okontrollerat genom t.ex. kastrering. Detta är ett stort framsteg i vårt arbete med att minska antalet hemlösa katter i Sverige.

Här hittar du Jordbruksverkets nya föreskrifter.

Ett steg närmare en efterlängtad lag

Ett steg närmare en efterlängtad lag

Utredningen gällande obligatorisk ID-märkning och registrering av katter är klar och utredaren föreslår att krav på märkning och registrering av katter ska införas i lagen om tillsyn över hundar och katter. Det är oerhört glädjande att se att utredaren lyssnat på SVEKATTs synpunkter och sakkunskap.

SVEKATT har nu lämnat in sitt remissvar (se nedan) och vi hoppas att resultatet så småningom blir ett skarpt lagförslag.

Remissvar-Svenska-Kattskyddsförbundet