Förbundsstämma 2019

Härmed kallas medlemmar i Svenska Kattskyddsförbundet (SVEKATT) till förbundsstämma.

Plats: Örebro katthem, Sockengatan 5, Örebro
Datum: Lördag den 11 maj
Tid: 13.00

Medlemsavgiften för 2019 ska vara betald innan förbundsstämman. Anmäl ert/era ombud på info@svekatt.se senast 1 maj.

Dagordning