46 katter räddade från avskjutning!

I slutet av maj 2016 kontaktades SVEKATT då det blivit känt att de hemlösa katterna i Uttervik, ett sommarstugeområde strax utanför Nyköping skulle skjutas. SVEKATT inledde omgående dialog för att stoppa avskjutningen och på några dagar hade en projektorganisation vuxit fram bestående av en grupp personer med mångårig erfarenhet av infångning av katt samt flera av de SVEKATT-anslutna katthemmen som stod beredda att ta emot infångade katter. SVEKATT har ansvarat för planering och samordning av projektet.

Svenska Kattskyddsförbundet -SVEKATT har nu avslutat arbetet med infångning av de hemlösa katterna i Uttervik. Projektet har pågått  i nio månader, från början av juni-2016 och avslutades i slutet av februari 2017.

Under den perioden har 46 hemlösa katter fångats in i Uttervik. Av dessa 46 katter har vi tvingats avliva en katt, en svårt missbildad kattunge som hittades i höstas. Missbildningen berodde troligen på inavel vilket är vanligt i kattkolonier. Av de övriga 45 katterna har alla varit friska utom en äldre hankatt som behandlats upprepade gånger för svår lunginflammation. Han led även av en mycket smärtsam tandsjukdom som medför svårigheter att äta. Efter ett antal tandläkarbesök är han nu helt frisk och mår bra i sitt nya hem. Samtliga katter har placerats på ett SVEKATT-anslutet katthem där de socialiserats, kastrerats, vaccinerats och id-märkts. De har fått adekvat veterinärvård vid behov.

I skrivande stund har 36 av katterna omplacerats i egna hem. Resterande 9 katter bor i jourhem eller på katthem. Deras utveckling går stadigt framåt och vi är övertygade om att de snart ska finna egna riktiga hem. Följande katthem har tagit emot Uttervikskatterna: Kattstallet i Vällingby, Stockholms Katthem, Katthemmet i Vaxholm och Djurens Chans.

Gotlands Katthem har hjälpt till genom att ta emot ett antal andra katter och på så vis frigjort platser på de mottagande katthemmen för Uttervikskatterna.

Lite sifferfakta:
• 600 timmar
• 1 500 mil
• 400 000 kronor beräknad total kostnad

Avgörande för projektet är kommunikation med de boende i området samt kompetensen hos dem som fångar in katterna. Digivande honor får inte fångas in och tas från området utan att samtliga av ungarna i kullen också är infångade. Kartläggning av katterna och tålamod är A och O. Antalet individer är alltid större än dem man ser. Inledningsvis fångas alltid de dominanta katterna in, men när de försvunnit vågar sig katter med lägre rang fram. Ett exempel på det är tre hankatter som ej synts till på flera år, men återvände nu under hösten vintern till Uttervik. Troligen har de blivit iväg jagade som unga hanar av äldre och mer revirstarka hankatter och hela tiden levt i utkanten av reviret. Utan tålmodig kartläggning hade dessa tre inte uppmärksammats. Att få med samtliga individer är viktigt Lämnas någon kvar föds det snart nya ungar och kolonin börjar växa igen.

Samarbete för katternas bästa
Att ensam hantera en koloni av den här storleken är både praktiskt och ekonomiskt ogörligt för de flesta katthjälpsorganisationerna som alla är ideella föreningar med begränsade resurser. SVEKATT arbetar för ett utökat samarbete mellan sina medlemsorganisationer och Utterviksprojektet är ett lysande exempel på hur man med samarbete och gemensamma resurser kan hjälpa fler katter.

Många anser att den här typen av katter aldrig kan anpassa sig till ett liv med människor och att de därför bör avlivas. Med detta projekt vill vi visa att det finns andra och mer humana metoder än avlivning för att hjälpa dessa olycksfödda katter. De är inga hopplösa fall utan helt unika underbara individer och med rätt behandling och kunskap kan de bli underbara familjemedlemmar.

Tags:

Comments are closed