Kattastrofen

Kattastrofen – SVEKATTs insamlingsfond

Behovet av hjälp till hemlösa katter är oändligt. Till följd av kattens låga status och därmed låga inköpspris hanteras många katter inte på det ansvarsfulla sätt som är önskvärt. Genom ekonomiskt stöd ur SVEKATTs insamlingsfond kan våra medlemsorganisationer hjälpa fler katter till ett bra liv. FONDREGLER• Utdelning ur fonden sker löpande.• Endast katthem och katthjälpsorganisationer anknutna till SVEKATT kan söka medel ur fonden.• Fonden kan stödja såväl veterinärvård, kastrerings- och informationskampanjer som mer materiella investeringar.• I första hand kommer de medlemsorganisationer som sökt medel till akuta eller planerade insatser att komma i fråga, men på sikt planeras även en årlig utdelning av överskottet  till samtliga medlemsorganisationer.BESLUTSPROCESS• Styrelsen för SVEKATT hanterar fonden.• Katthem som söker medel ur fonden gör detta skriftligen med angivande av vad medlen ska användas till. Ansökan insändes till info@svekatt.se.• Styrelsemedlem som har anknytning till katthem eller katthjälpsorganisation som söker medel ur fonden deltar inte i beslut om tilldelning för aktuellt organisation. SVEKATTs insamlingsfond är en trygg och säker fond där medlen växer på ett konto utan riskabla investeringar. Genom ditt bidrag är du med oss och räddar liv! Plusgiro  63 31 76-3Swish 1236286462Märk ditt bidrag Kattastrofen