Vilken är SVEKATTs roll?

I ett inlägg på Facebook larmade någon nyligen om en kattkoloni som behövde hjälp. Någon annan svarade att man visste om kolonin och att vederbörande hade slagit larm till SVEKATT om detta tidigare men fått till svar att det låg för långt borta. Man gjorde också klart att man tyckte det var dåligt av SVEKATT att inte ställa upp.
Vi som är aktiva inom SVEKATT vet att man ibland missförstår SVEKATTs roll och våra möjligheter att agera så vi vill ta tillfället i akt och förklara vår roll lite närmare.

Den roll vi åtagit oss i kattvärlden är, bland annat, att påverka myndigheter, politiker och allmänhet i syfte att öka kattens status. Det innebär att vi arbetar för att bilda opinion i kattskyddsfrågor, verka för att lagar, förordningar och föreskrifter om kattskydd utvecklas och att sprida kunskap om kattens behov.
Det är till exempel tack vare SVEKATT som Lex Maja infördes den 1 april i år, en lag som gör det möjligt för personer inom till exempel inom social- och hemtjänsten att bryta sekretessen om de ser att ett djur far illa. Detta är något som inte tidigare varit möjligt.
Det är också SVEKATT som ligger bakom vilse.nu, den nationella databasen över bortsprungna och upphittade katter.

Som riksförbund för katthem som arbetar enligt No Kill-principen så ska vi vara till nytta i deras dagliga arbete, synliggöra deras kunskap och höja katthemmens status i Sverige.

Det är med andra ord inte vår uppgift att i första hand ta hand om kattkolonier. Detta har dock inte hindrat oss från att vid vissa tillfällen och när vi haft möjlighet organisera infångandet av kattkolonier via våra medlemsorganisationer. Nyligen bidrog vi via våra medlemsorganisationer till att 160 katter i en och samma koloni togs om hand.
Att ta hand om en kattkoloni kräver omfattande planering, inte bara av själva infångandet av katter där ofta många personer är involverade, utan kanske ännu mer av omhändertagandet efteråt. Det ska till exempel finnas plats hos SVEKATTs medlemmar för att ta emot katterna.

SVEKATT drivs till 100% av frivilliga, det finns alltså inga anställda i förbundet, och dessa frivilliga är oftast inte bara engagerade i SVEKATT utan är dessutom engagerade i de katthem som ingår i SVEKATT. Det är med andra ord ett arbete som kräver mycket tid och arbete som dessa personer bidrar med för att förbättra situationen för hemlösa katter.

Vi skulle naturligtvis önska att vi kunde hjälpa alla de ca 150 000 hemlösa katter som beräknas finnas i Sverige, men det är tyvärr en omöjlighet. Vi drar vårt strå till stacken och hoppas många andra också engagerar sig för hemlösa katter.

Vi hoppas att vi med dessa ord förtydligat vad våra huvuduppgifter är och att vi, hur mycket vi än vill, inte alltid kan rycka ut omedelbart för att ta hand om en kattkoloni.

Om det skulle dyka upp frågor och funderingar kring vad SVEKATT gör eller hur förbundet arbetar med olika frågor så är ni alltid varmt välkomna att höra av er på info@svekatt.se.

Tags:

Comments are closed