SVEKATT på hearing om brott mot djur

Den 15 maj blev SVEKATT inbjudna till Regeringskansliets lokaler på Garnisonen i Stockholm för att medverka vid en hearing om hårdare straff vid brott mot djur.

Utredningen leds av särskilde utredaren Lars Wallinder, som till vardags är rådman vid Södertörns tingsrätt, och den ska vara klar den 31 januari 2020. Syftet med utredningen är en översyn av straffbestämmelserna i den nya djurskyddslagen (2018:1192) samt brottsbalkens bestämmelse om djurplågeri (16 kap. 13§ Brottsbalken).


Utredningen kan delas in i fyra uppdrag:

  • Att få till stånd lämpliga och proportionerliga straffskalor vid brott mot djur
  • Att överväga avkriminalisering och införande av sanktionsavgifter
  • Att överväga om kontrollmyndigheternas skyldighet att anmäla överträdelser bör förtydligas
  • Att överväga om företagsbot bör kunna leda till djurförbud samt övriga frågeställningar som väcks av utredningsdirektiven

Det var ett intressant möte med många spännande inlägg, erfarenheter och synpunkter i frågan från de olika organisationer som bjudits in att delta. Alla fick möjlighet att yttra sig och komma till tals vilket borgade för ett givande meningsutbyte.
SVEKATT, som representerades av styrelsemedlemmen Kristina Lagerström, kommer även att kontaktas som remissinstans längre fram och vi har dessutom möjlighet att bifoga ytterligare synpunkter till utredningen som då blir allmänna handlingar.

Att SVEKATT får tillfälle att närvara i egenskap av djurskyddsorganisation i den här utredningen är väldigt viktigt då vi ständigt strävar efter att påverka utvecklingen i djurskyddsfrågor. Övriga organisationer som medverkade vid hearingen var Svenska Djurskyddsförbundet, Se Sambandet, VOOV, Djurens Vänner, World Animal Protection, Djurskyddet Sverige och Djurens rätt.

Nu ser vi med spänning fram emot utredningens betänkande!

Tags:

Comments are closed