Ny djurskyddslag och nya föreskrifter

SVEKATT har fått möjlighet att framföra sina åsikter kring Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt. I samband med att den nya djurskyddslagen och djurskyddsförordningen trädde i kraft den 1 april 2019 så behövdes även en anpassning av föreskrifterna, både till den nya djurskyddslagen och till ny kunskap som framkommit på området.

Det nya förslaget syftar bland annat till att underlätta för den som har katter eller hundar att göra rätt genom att reglerna blir klara och tydliga. Bland anat så listas flera krav som gäller för att tillgodose djurets grundläggande behov.

Några av de nya förslagen, som till exempel åtgärder för att förebygga risk för brand, kommer att få en relativt stor inverkan på katthemmen. Samtidigt som detta naturligtvis är väldigt viktigt så kan det komma att innebära stora kostnader för katthemmen.

Den här typen av påverkansarbete är enormt viktigt för att få till en förbättring av djurskyddet och därmed även stärka kattens status i samhället.
Genom att lämna remissvar så får vi möjligheten att framföra SVEKATTs åsikter direkt till lagstiftarna eller, som i detta fall, direkt till Jordbruksverket.
Det här förslaget är i grunden bra men vi hoppas förstås att de åsikter som vi lagt fram kan leda till en del justeringar.

Tags:

Comments are closed