Posts about EU

Är du ansvarig för en anläggning med katter?

Enligt EU:s nya djurhälsoförordning ska du som är ansvarig för en plats med katter registrera den om[…]

Registrering hos Jordbruksverket senast 21 april

EU har en ny djurhälsoförordning som snart träder i kraft, förordningen gäller alla som har anläggningar som[…]