Posts in Nyheter

Riksdagspartierna om ID-märkning och registrering av katt

Då det nu står klart att regeringen vill införa obligatorisk ID-märkning och registrering av katter, något som[…]

Guldtassen 2020 utdelad!

2020 års Guldtassen har inte kunnat delas ut på SVEKATTs seminarium som vanligt på grund av pandemin.[…]

Svekatts protest fick effekt!

SVEKATT är en av de instanser som reagerade starkt mot Jordbruksverkets beslut att godkänna Lantrasföreningen Bondkattens avelsprogram.[…]

Är du ansvarig för en anläggning med katter?

Enligt EU:s nya djurhälsoförordning ska du som är ansvarig för en plats med katter registrera den om[…]

Öppet brev till Jordbruksverkets generaldirektör

Med anledning av föreningen lantrasen bondkatten har SVEKATT sänt följande brev till Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin. Angående[…]

SVEKATT reagerar starkt mot godkänt avelsprogram för bondkatt

Flera personer har begärt ut handlingarna kring Jordbruksverkets beslut att godkänna Lantrasföreningen Bondkattens avelsprogram och fått till[…]

Registrering hos Jordbruksverket senast 21 april

EU har en ny djurhälsoförordning som snart träder i kraft, förordningen gäller alla som har anläggningar som[…]

Anställda inom vård och omsorg får bryta sekretessen om ett djur far illa

Dagen före midsommarafton 2016 fick Södertälje Katthem vetskap om en katt som levt ensam instängd i en[…]

Nya föreskrifter för kattägare

Den 15 juni 2020 trädde äntligen Jordbruksverkets nya regler för kattägare (och hundägare) i kraft. De innebär[…]

Ett steg närmare en efterlängtad lag

Utredningen gällande obligatorisk ID-märkning och registrering av katter är klar och utredaren föreslår att krav på märkning[…]